Do Uskrsa preostali su još:

Uskrsni kalendar

Zanimljive informacije

TRADICIJA, KVALITET I POVJERENJE
DPTU PALETA 7 dooel
ul. Zivko Firfov br. 49
1000 Skoplje, Makedonija
Tel/Faks: +389 2 2793 087
Mob: +389 78 266 793; +389 78 266 585
E-mail: info@paleta7.com