Контакт

ДПТУ Палета 7 дооел
Адреса:
ул. Герника бр. 81
1000 Скопје, Македонија
Телефон/Факс:
+389 2 2793 087
Моб 1:
+389 78 266 793
Моб 2:
+389 78 266 585
Е-меил:
info@paleta7.com
Користете ја формата подолу за да нѐ контактирате:
(задолжително, најмалку 2 карактери)
(задолжително)
(незадолжително)
(задолжително)

ТРАДИЦИЈА, КВАЛИТЕТ И ДОВЕРБА
ДПТУ ПАЛЕТА 7 дооел
ул. Герника бр. 81
1000 Скопје, Македонија
Тел/Факс: +389 2 2793 087
Моб: +389 78 266 793; +389 78 266 585
Е-маил: info@paleta7.com