ВЕЛИГДЕНСКА СТАЛАЖА

ВЕЛИГДЕНСКА СТАЛАЖА
ДЕКОРАЦИЈА ЗА ВЕЛИГДЕНСКА ТРПЕЗА

ВЕЛИГДЕНСКА СТАЛАЖА
ДЕКОРАЦИЈА ЗА ВЕЛИГДЕНСКА ТРПЕЗА

НАЧИН НА СКЛОПУВАЊЕ:
1. ВЕЛИГДЕНСКАТА СТАЛАЖА Е СОСТАВЕНА ОД 6 ЕЛЕМЕНТИ (СЛИКА 1).
2. ОД СИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ИЗВАДЕТЕ ГИ ЗАСЕЧЕНИТЕ КРСТЧИЊА И КРУГЧИЊА.
3. ЕЛЕМЕНТОТ НА СЛИКАТА КОЈ Е ОЗНАЧЕН СО БРОЈ 1 ПОВРЗЕТЕ (ВКРСТЕТЕ) ГО СО ЕЛЕМЕНТОТ БРОЈ 2 (СЛИКА 2).
4. ЗЕМЕТЕ ГО ЕЛЕМЕНТОТ БРОЈ 3 И СОСТАВЕТЕ ГО НА ВЕЌЕ ВКРСТЕНИОТ ЕЛЕМЕНТ СОСТАВЕН ОД ЕЛЕМЕНТИТЕ 1 И 2 (СЛИКА 3).
5. ЕЛЕМЕНТОТ СО БРОЈ 4 ИСТО ТАКА ДОДАДЕТЕ ГО НА ВЕЌЕ СОСТАВЕНИОТ ЕЛЕМЕНТ, СОСТАВЕН ОД ЕЛЕМЕНТИТЕ 1, 2, И 3 (СЛИКА 4).
6. ЕЛЕМЕНТОТ СО БРОЈ 5 СТАВЕТЕ ГО НА ВРВОТ ОД СОСТАВЕНИОТ ЕЛЕМЕНТ СОДРЖАН ОД ЕЛЕМЕНТИТЕ 1, 2, 3 И 4 (СЛИКА 5).
7. СТАЛАЖАТА КОМПЛЕТИРАЈТЕ ЈА СО ПОСЛЕДНИОТ ЕЛЕМЕНТ БРОЈ 6, КОЈ ЌЕ ГО ВМЕТНЕТЕ ПРИГЛАВУВАЈЌИ ГО ВО ЗАСЕЧЕНИТЕ ПРОЦЕПИ ОД ЕЛЕМЕНТОТ БРОЈ 5 (СЛИКА 6).

КАПАЦИТЕТ: ЗА 13 ЈАЈЦА

ВНИМАНИЕ: ДА СЕ ЧУВА НА СУВО МЕСТО

НАШ ПРЕДЛОГ:
СЕТО ОВА МОЖЕТЕ ДА ГО ПРОСЛЕДИТЕ И НА СЛЕДНИТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ:

  • FB page “Paleta 7”
  • You Tube со внесување на фразата: “Veligdenska stalaza”

СРЕЌНИ ВЕЛИГДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ

СОСТАВ: ТВРДО ПРЕСОВАН КАРТОН
УПОТРЕБЛИВО ДО:
СЕРИЈА:
БАР КОД:
53102920041?
ЗБИРНО ПАКУВАЊЕ: 1/1
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ: 1/60
НЕТО:
БРУТО ТЕЖИНА:
ДИМЕНЗИИ:
ОБЕМ:

+ Упатство за употреба

ВЕЛИГДЕНСКА СТАЛАЖА
ДЕКОРАЦИЈА ЗА ВЕЛИГДЕНСКА ТРПЕЗА

НАЧИН НА СКЛОПУВАЊЕ:
1. ВЕЛИГДЕНСКАТА СТАЛАЖА Е СОСТАВЕНА ОД 6 ЕЛЕМЕНТИ (СЛИКА 1).
2. ОД СИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ИЗВАДЕТЕ ГИ ЗАСЕЧЕНИТЕ КРСТЧИЊА И КРУГЧИЊА.
3. ЕЛЕМЕНТОТ НА СЛИКАТА КОЈ Е ОЗНАЧЕН СО БРОЈ 1 ПОВРЗЕТЕ (ВКРСТЕТЕ) ГО СО ЕЛЕМЕНТОТ БРОЈ 2 (СЛИКА 2).
4. ЗЕМЕТЕ ГО ЕЛЕМЕНТОТ БРОЈ 3 И СОСТАВЕТЕ ГО НА ВЕЌЕ ВКРСТЕНИОТ ЕЛЕМЕНТ СОСТАВЕН ОД ЕЛЕМЕНТИТЕ 1 И 2 (СЛИКА 3).
5. ЕЛЕМЕНТОТ СО БРОЈ 4 ИСТО ТАКА ДОДАДЕТЕ ГО НА ВЕЌЕ СОСТАВЕНИОТ ЕЛЕМЕНТ, СОСТАВЕН ОД ЕЛЕМЕНТИТЕ 1, 2, И 3 (СЛИКА 4).
6. ЕЛЕМЕНТОТ СО БРОЈ 5 СТАВЕТЕ ГО НА ВРВОТ ОД СОСТАВЕНИОТ ЕЛЕМЕНТ СОДРЖАН ОД ЕЛЕМЕНТИТЕ 1, 2, 3 И 4 (СЛИКА 5).
7. СТАЛАЖАТА КОМПЛЕТИРАЈТЕ ЈА СО ПОСЛЕДНИОТ ЕЛЕМЕНТ БРОЈ 6, КОЈ ЌЕ ГО ВМЕТНЕТЕ ПРИГЛАВУВАЈЌИ ГО ВО ЗАСЕЧЕНИТЕ ПРОЦЕПИ ОД ЕЛЕМЕНТОТ БРОЈ 5 (СЛИКА 6).

КАПАЦИТЕТ: ЗА 13 ЈАЈЦА

ВНИМАНИЕ: ДА СЕ ЧУВА НА СУВО МЕСТО

НАШ ПРЕДЛОГ:
СЕТО ОВА МОЖЕТЕ ДА ГО ПРОСЛЕДИТЕ И НА СЛЕДНИТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ:

  • FB page “Paleta 7”
  • You Tube со внесување на фразата: “Veligdenska stalaza”

СРЕЌНИ ВЕЛИГДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ

+ Декларација на производот

СОСТАВ: ТВРДО ПРЕСОВАН КАРТОН
УПОТРЕБЛИВО ДО:
СЕРИЈА:
БАР КОД:
53102920041?
ЗБИРНО ПАКУВАЊЕ: 1/1
ТРАНСПОРТНО ПАКУВАЊЕ: 1/60
НЕТО:
БРУТО ТЕЖИНА:
ДИМЕНЗИИ:
ОБЕМ:

ТРАДИЦИЈА, КВАЛИТЕТ И ДОВЕРБА
ДПТУ ПАЛЕТА 7 дооел
ул. Герника бр. 81
1000 Скопје, Македонија
Тел/Факс: +389 2 2793 087
Моб: +389 78 266 793; +389 78 266 585
Е-маил: info@paleta7.com